تعرفه تایپ فایل متنی

تعرفه تایپ فایل متنی
تعرفه تایپ فایل متنی

جهت محاسبه تعرفه تایپ فایل متنی ابتدا باید نوع فایل را در نظر گرفت. فایل‌های متنی انواع مختلف دارند:

تایپ از روی فایل چاپی

تایپ از روی دست خط واضح

تایپ از روی دست خط ناخوانا

تایپ زبان فارسی

تایپ فارسی و انگلیسی

تایپ انگلیسی

و … که هر کدام از انواع تایپ شامل تعرفه متفاوت می‌باشد.

همچنین یک فایل متنی می‌تواند شامل مواردی از قبیل فرمول نویسی، رسم شکل، رسم جدول، رسم نمودار و … باشد که با توجه به نوع جزئیات، هزینه اضافه می‌گردد.

جدول زیر تعرفه تایپ انواع فایل متنی را نمایش می‌دهد:

تعرفه تایپ فایل متنی

نوع تایپعادینیمه
فوری
فوری
تایپ فارسی از روی فایل چاپی300040006000
تایپ فارسی از روی دستخط خوب300040006000
تایپ فارسی از روی دستخط بد400050007000
تایپ فارسی – انگلیسی چاپی300040006000
تایپ فارسی – عربی چاپی300040005000
تایپ انگلیسی چاپی300040006000
تایپ عربی چاپی300040006000

عادی : 10 صفحه استاندارد رایانوشت در 24 ساعت

نیمه فوری : 15 صفحه استاندارد رایانوشت در 24 ساعت

فوری : 20 صفحه استاندارد رایانوشت در 24 ساعت

اگر متن دارای جزئیات باشد، به مبالغ فوق افزوده می‌گردد.

جدول زیر تعرفه انواع جزئیات را نمایش می‌دهد:

مورد افزایش هزینهتعدادتعرفه
فرمول‌نویسی سادهتا 4 فرمول1000 تا 5000
فرمول‌نویسی پیچیدهتا 4 فرمول4000 تا 6000
رسم شکل1 شکل1000 تا 5000
رسم نمودار1 نمودار2000 تا 10000
رسم جدولتا 2 جدول3000 تا 10000

تمامی مبالغ فوق به تومان می‌باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *